top of page
  • Writer's pictureVida Meilė

APKABINSIU ŽODŽIU

Tas Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų... Iš avangelijos pagal Joną


Tik patirdami visumą (džiugias ir skausmingas patirtis) augame, pastebime kitus, esame atrama sau patiems ir kitiems, ir surandame pusiausvyrą. Kunigo B. Lyrio žodžiais kviečiu dėkoti Dievui už džiaugsmo stoteles, kurios leidžia pamatyti gyvenimo grožį ir pasisemti jėgų einant ten, kur ne visada malonu. Pavyzdžiui, einant ten, kur skamba gedulo kalba.


Lenkiuosi 2002-ais metais gedulo kalbą sakiusiam tuometiniam Klaipėdos Kristaus Karaliaus bažnyčios klebonui. Po garbingos atsisveikinimo su velioniu kalbos bažnyčioje, mano giminaitis stebėjosi: „Niekada neteko girdėti jautresnės kalbos mirusiojo atžvilgiu. Ypač keista buvo klausytis tokios pagarbos nenusipelniusiam... Nepaprastas dėmesys bastūnui...“.


Nieko panašaus nebuvau girdėjusi ir pati. Ir nesu girdėjusi iki šiol. Tiksliau, iki šiandien... Tada džiaugiausi, kad turiu galimybę didžiuotis savo a. a. tėčiu prieš tuos, kurie nepažino jo silpnybių. Apie jas kunigas vos užsiminė, skaitydamas prasmingas mintis iš Biblijos: „Nėra žemėje teisaus žmogaus, kuris visad gera darytų ir niekad nenusidėtų. Neapykanta sukelia vaidus, o meilė padengia visas nuodėmes." Mes nežinome, kodėl velionio gyvenime buvo tiek daug tamsos. Gal jam trūko meilės? Todėl... „Neteiskite ir nebūsite teisiami; nesmerkite ir nebūsite pasmerkti; atleiskite, ir jums bus atleista." Te atleidžia mirusiajam ir Dievas. Pasimelskite už velionį.“.


Tik tiek apie mano tėčio gyvenimo šešėlius. Ir labai daug apie šviesą. Tikrą šviesą. Dievo tarnas nepamiršo paminėti mano tėčio gerųjų charakterio bruožų ir jo gebėjimų, svarbiausių jo gyvenimo įvykių ir laimėjimų, prasmingų darbų ir net mažyčių smulkmenų, džiuginusių šeimą, artimuosius ir kitus žmones, prisilietusius prie jo gyvenimo.


Klebonas nepamiršo paminėti ir mano mamos – šios prasmingos gedulo kalbos iniciatorės, kuri gerbė savo santuokos įžadus ir pasirūpino paklydusio savo gyvenimo kelyje buvusio sutuoktinio oriomis palydomis: "Tu esi palaiminta, moterie, nes „Krikščioniškas atlaidumas yra vienas iš Dievo palaiminimų, skirtų taikdariams (plg. Mt 5, 9)."– Gedulo kalbą klebonas užbaigė palaiminimu.


Ne viską prisimenu, tačiau puikiai įsiminiau iškilmingą atsisveikinimo atmosferą, dvasininko balso grožį ir žodžio magiją, ištransliavusią atsisveikinantiems žmonėms pagrindinę – pozityvią informaciją apie mano tėčio gyvenimą ir nepamirštamą emociją mums – jo dukroms, labai svarbią tuo metu. Ne mažiau svarbią šiandien – po 20-ies metų.

...........................................................................................................................................................................


Mano patirčių skrynią atvėrė šiandien perskaityta gedulo kalba, kuria pasidalino kaimynė Daiva Galdikienė, neseniai Anapilin išlydėjusi savo tėvuką. Ji sakė, esanti nepaprastai dėkinga Dievui, suteikusiam galimybę pažinti Birutę Ambložieję, suvaidinusią ryškų vaidmenį jos šeimos gyvenime.


Moteris džiaugėsi, kad spėta laiku Birutei perduoti medžiagą, reikalingą sukurti filmui apie jų garbingos atminties seneliuką, tėvuką ir gyvenimo draugą; kad, tada, būsimos gedulo kalbos autorei leista pažinti tuo metu paskutines šio gyvenimo dienas skaičiuojantį jų giminės šviesos nešėją.


Gedinti dukra dalinosi, kad po sunkios netekties atsigauti jai padeda jaukūs prisiminimai apie ypatingas tėvuko palydas, kurių metu Birutė apkabino žodžiu, nuoširdumu ir savo vidaus šiluma kiekvieną gedintį: ir mažą, ir didelį. Po laidotuvių dvasinę terapiją p. Daivai ir jos artimiesiems atstoja išliekamąją vertę turintis filmas ir gedulo kalba, kurioje nugulė visa tėvuko gyvenimo istorija. Istorija, įrėminta tobuloje žodžių dėlionėje iš biografijos faktų, įstabiausių minčių, poezijos posmų, emocijų ir jausmų. Istorija, kuri galėtų būti pavadinta malda.


O, mielas žodi! Garso karalystės

Blaškau rūkus ir žiedą auginu;

Šlakstau krauju, kad buriamas nevystum,

Kaip pasaka ant amžių pelenų.

Faustas Kirša


Su meile Vida Meilė

Viršelio nuotrauka iš unspach.com

! Norėdami komentuoti, būtinai turite prisijungti prie naujienų portalo (prisijungimas

straipsnio viršuje).

171 peržiūra0 komentarų

Naujausi įrašai

Rodyti viską
bottom of page